Vo štvrtok 11. októbra si žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zorganizovali poznávanie najznámejších kultúrno-historických pamiatok v meste Košice.