V piatok 7. decembra 2018 si žiaci našej školy pripravili workshop o zdravej výžive pre žiakov ZŠ L. Novomeského. Súčasťou workshopu bola prednáška o zdravej výžive v podobe prezentácie, ktorú pripravila žiačka tretieho ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch Veronika Podhorová.

Po jej vstupe nasledoval kvíz, ktorý pripravil jej spolužiak Rastislav Cerovský.

A keďže workshop bol zameraný na zdravú výživu, pre žiakov ZŠ si žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár pripravili a odprezentovali aj spôsob prípravy zdravých jedál. Konkrétne to bol cestovinovo-zeleninový šalát, ovocný šalát a FIT koláč.

Žiačka prvého ročníka učebného odboru čašník-servírka pripravila ochutnávku zdravého nápoja – smoothie.