Žiaci 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, v utorok 11. 12. 2018, pripravili pre žiakov zo základnej školy vianočné tvorivé dielne. Žiaci základnej školy si mohli vďaka žiačke prvého ročníka učebného odboru cukrár vyzdobiť vlastné medovníčky.