Žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch spolu s ostatnými žiakmi (najmä z nadstavbového štúdia) pod vedením svojich pedagógov sa zodpovedne pripravovali na vianočné trhy. Nápady na vianočné výrobky čerpali z rôznych časopisov, z internetu a snažili sa zakomponovať najmä prírodné prvky.

Celý sortiment výrobkov je k dispozícii na Vianočných trhoch 13. a 14. decembra v stánku č. 11. Okrem týchto výrobkov v stánku nájdete aj cukrárske výrobky.