Žiačky 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch v utorok 18. decembra 2018 vo výstavných priestoroch OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie predvádzali zručnosti pri práci s textíliami.

Dievčatá paličkovali, tkali, pomocou rôznych techník vyrábali textilné náramky, ktoré sú súčasťou najmä ľudových odevov.