Začiatkom decembra vyhlásili žiaci prvého ročníka študijných odborov pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch a čašník – servírka zbierku hračiek. Cieľom tejto milej predvianočnej akcie bolo potešiť deti. 

18. decembra navštívili Základnú školu v Trenči a rozdali deťom obrovskú kopu hračiek. Žiaci boli šťastní a s úsmevom na tvárach im poďakovali a zaspievali vianočné koledy.

Starosta obce Trenč sa našim žiakom poďakoval a prekvapil ich malým darčekom – pohármi s vianočnými sladkosťami. Radosť z dobrého úmyslu bola obojstranná a o rok si túto peknú akciu radi zopakujeme.