Vážení študenti, milý pedagogický zbor, milí kynológovia, je mi veľkým potešením, že cez predvianočný víkend sa podarilo zorganizovať akciu, ktorá mala názov Mikulášsky pretek o pohár riaditeľa SOŠHSaD Lučenec, podľa pravidiel skúšobného poriadku BH SK.

V tzv. „externej časti“, do ktorej sa mohli prihlásiť aj účastníci mimo študentov strednej odbornej školy, nastúpilo spolu 9 účastníkov, ktorí pretekali medzi sebou v kategórii skúšky BH SK, ZM – základné minimum a SVV1 – skúška všestranného výcviku prvého stupňa. Samotný pretek mal veľmi hladký priebeh. O 8.30 hod. sme začali nastúpením a privítaním účastníkov, predstavením pani rozhodkyne Janky Kuckovej, figurantov Branka Šebiana a Vladka Tomku. Po tomto úvode nastúpili naši študenti do zápolenia o „Pohár riaditeľa školy SOŠHSaD Lučenec“. Po nich nasledovali externí súťažiaci, kde pani rozhodkyňa okrem poslušnosti posudzovala aj obranné práce v zmysle skúšobného poriadku.

Po všetkých disciplínach prišlo vyhodnotenie a rozdanie cien. Celkovou víťazkou a držiteľkou putovného pohára riaditeľa školy sa pre tento rok stala študentka odboru kynológia Dominika Káková so psíkom Metysom.

Z pozície garanta kynológie by som na tomto mieste chcel vyjadriť obrovské poďakovanie v prvom rade mojim študentom, ktorí sa zhostili organizačnej časti, vybavovali sponzorské a ukázali, že sú naozaj srdcom kynológovia – menovite Dominika Káková, Sabrina Nociarová, Liana Lajtošová, Anka Poppová a Kika Bariaková. Moje ďalšie poďakovanie patrí vedeniu školy, pánovi Mgr. Vitekovi, zástupcom riaditeľa, za možnosť a technickú podporu realizácie preteku. Ďakujeme všetkým sponzorom, kynologickému Klubu Kerberos, rodine Fabianovcov, Kákovcov, Poppovcov, a v neposlednom rade pretekárom, rozhodcom a figurantom.

Myslím, že hlavne študenti si odniesli okrem prvej skúsenosti s pretekaním aj edukačnú skúsenosť s organizáciou, priebehom a všetkým tým, čo ku kynologickej akcii patrí. Musím povedať, že už teraz dokázali, že takú veľkú akciu dokážu bez problémov zorganizovať.

Som na Vás hrdý……Majer