Ešte pred vianočnými prázdninami sa malá skupina žiakov z odboru spoločné stravovanie vybrala na exkurziu do moderného penziónu Masarykov dvor. Okrem priestorov penziónu si mali žiaci možnosť pozrieť aj vonkajší areál či stajne.