Súťaže nám umožňujú poznať naše slabiny a vedú nás po nekonečnej ceste sebapoznania. Naším sebapoznaním bola súťaž GASTRO CUP 2019 v Bratislave, kde sme sa nielen zúčastnili, ale aj získali krásne 3. miesto. Patrí žiakovi 1. ročníka Júliusovi Balážovi, za jeho šikovnosť, chuť učiť sa nové veci a snahu ukázať, že aj prváci dokážu pracovať na sebe.

Veríme, že ďalšie súťaže budú ešte lepšie. Samozrejme nesmieme zabudnúť na poďakovanie aj jeho spolužiačke Miroslave Sliackej, ktorá mu bola oporou a pomáhala mu. Ďakujeme.