Naša škola sa aktívne zapojila do projektu, ktorý reflektuje problematiku detí a mladých na Slovensku. Jeho cieľom sú tzv. „komunity priateľské k deťom a mladým ľuďom“.

Ide o spoluprácu YOUNG FOLKS Lučenec, mesta Lučenec a Nadácie pre deti Slovenska na mapovaní a sieťovaní –

  • mapovanie potrieb a príležitostí pre deti a mladých
  • sieťovanie existujúcich organizácií a ľudí, ktorý buď priamo robia s deťmi a mladými, resp. ich aktivity prispievajú k zlepšovaniu ich postavenia…

Je to pilotný projekt v rámci Slovenska, kde je zapojený Lučenec, Nové Zámky a Zvolen. 

Výsledkom aktivít bude analýza, ktorú napr. v Lučenci ešte nikto nerobil. Zvolen ju už absolvovanú má a na jej základoch postavili výborný program akčných krokov.

Tento pilotný projekt bude tvoriť základ aj pre celoslovenské aktivity realizované Nadáciou pre deti Slovenska.

Čo deti potrebujú