Aby študenti lepšie pochopili výklad učiva, realizujeme aj praktické ukážky formou zážitkových exkurzií – tentoraz maturitný ročník na umelom brlohu Veľká Ves.