V dňoch 12. – 14. 3. 2019 získali pod vedením pána Cibuľu zo Školy baristu v Banskej Bystrici osvedčenie o absolvovaní baristického kurzu ďalší šikovní hoteláci. Žiaci opäť absolvovali teoretickú aj praktickú časť.

Ako správni baristi ovládajú už históriu kávy, druhy kávovníka, informácie o producentoch, spôsoboch zberu a spracovania, …

Ale nie je to len o teórii. Naučili sa tiež pripravovať základné druhy káv, ako je ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, caffe latte a ďalšie. Zároveň si osvojili zásady správneho servisu kávy. Pripravené kávy boli ponúknuté na degustáciu aj ostatným žiakom.

Posledný deň všetci účastníci kurzu absolvovali písomný test a praktickú časť, kde predviedli svoje zručnosti.