V utorok 12. marca 2019 sa žiačky tretieho ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie v hoteli Galicia Nueva v Haliči. Predmetom návštevy bola nielen prehliadka ale aj rozprávanie o spolupráci v rámci animačných služieb.