Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa usilovne pripravujú na súťaž, ktorú organizuje Junior Achievement – „Vitajte v našom regióne“. Ich úlohou je vymyslieť, predstaviť produkt cestovného ruchu tohto regiónu. Spoločným úsilím sme prišli k záveru a teda aj nápadu prezentovať Novohradskú čipku. 

Súťažný tím tvoria 5 žiaci, vrátane jedného maskota. Súčasťou súťaže je aj predstavenie – prezentácia na pódiu. Zároveň sme jedného člena tímu nominovali do súťaže Leadership award.

Súťaž sa uskutoční 9. apríla 2019 v Bratislave. Držte nám palce!