Žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa aktívne zapájajú do propagácie festivalu Svet v meste. Okrem toho, že sa podieľali na vymýšľaní návrhu na samotný plagát, teraz pracujú na tom, aby sa čo najširšia verejnosť dozvedela o chystanom festivale. 

Návrh plagátu, ktorý najviac zaujal organizátorov festivalu spracoval žiak 3. ročníka Rastislav Cerovský. 

https://www.svetvmeste.sk/novinky2/