Dňa 19. marca 2019 sa žiaci našej školy, odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a kynológia zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule slovenskému básnikovi, novinárovi, prekladateľovi, politikovi Jurajovi Palkovičovi, ktorý v roku 1794 pôsobil ako učiteľ v Lučenci.