O našich prípravách na tento festival sme vás už informovali. Teraz však by sme sa chceli s vami podeliť o to, ako to prebiehalo. V piatok doobeda sa žiaci našej školy z rôznych odborov zúčastnili worskshopu o korupcii, čo bolo vlastne súčasťou pripravovaného programu.

Podvečer žiačka III. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch Simona Zacharová uvádzala podľa programu filmy aj diskusiu.

V sobotu v rámci prezentácie ľudovej tvorby z regiónu Novohrad žiačky z tvorivej dielne: prváčky Erika Kovaľančíková a Zuzana Ružinská a žiačka III. ročníka Veronika Podhorová predvádzali paličkovanie a tkanie tkanice. V sobotu s moderovaním vypomohla aj žiačka III. ročníka Baška Bagová.

V priestore pred vstupom do divadla mali na starosti občerstvenie žiačky z odboru hotelová akadémia, pod vedením svojich odborných učiteľov. 

V spomínanom priestore boli vystavené návrhy plagátov na festival od viacerých žiakov.