Je nám veľkým potešením, že dlhšie pripravovaný jedinečný projekt spolupráce je na svete… Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy, neziskovou organizáciou Zmysel života, rozbehli program pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Hlavnou myšlienkou je rozvoj sociálnej pomoci študentov SOŠ HS a D v Lučenci prostredníctvom špeciálne cvičených psíkov určených na canisterapiu. Canisterapia je založená na princípe pozitívneho pôsobenia psa na psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu človeka. V hoteli Slovan v Lučenci sa konala tlačová konferencia, na ktorej sa k tomuto skvelému projektu vyjadrili všetky dotknuté subjekty, teda okrem našej školy, cvičiteľov vodiacich psov aj odborníčky z oblasti canisterapie a predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska, DSS Slatinka, ale aj Centra 3Pé. Na konferencii slávnostne odovzdali dvom študentkám odboru kynológia dve sučky plemena Labrador, ktoré budú naďalej cvičené na canisterapiu…

Pevne veríme, že tento projekt sa pozitívne odrazí na kvalite života tých, ktorí potrebujú pomoc najviac….