Niekoľkotýždňové úsilie pedagógov a žiakov našej školy vyvrcholilo 4. apríla 2019 v priestoroch hotela Novohrad.

Účastníci celoškolskej súťaže usilovne prezentovali svoje zručnosti pri dohľade odbornej poroty, ale aj prizvaných hostí a uchádzačov o štúdium na našej škole.

Práce žiakov boli ocenené diplomami, medailami, potleskom, ale ako povedala iniciátorka akcie pani zástupkyňa Edita Hlodáková, víťazmi sú všetci. Venovali svoje nápady, čas a energiu a nebáli sa predstúpiť pred kritické oko poroty. Súčasní aj bývalí pedagógovia, ako aj úspešní absolventi školy im poskytli hlavne cenné rady do ďalšej kariéry vo svojej oblasti.

Vďaka podpore vedenia školy, sponzorov a zainteresovaných pracovníkov mohli žiaci odborov kuchár, čašník, barman, hotelová akadémia, cukrár, cestovný ruch, kozmetička, kaderníčka ukázať, že z nich budú odborníci na pravom mieste.