9. apríla 2019 sa žiaci 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili súťaže Vitajte v našom regióne, ktorá bola súčasťou Veľtrhu podnikateľských talentov. Celoslovenská súťaž neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v nákupnom centre Avion shopping park Bratislava.

Naši žiaci vystupovali ako tím pod názvom Novohradskí čipkári a propagovali novohradskú čipku. Hoci si z veľtrhu neodniesli žiadnu vecnú cenu, získali nové skúsenosti z prezentovania, ktoré sú neoceniteľné. Taktiež sa mohli porovnať so žiakmi z iných škôl, mali možnosť porovnať výzdobu svojho stánku či propagačné materiály, svoje vystupovanie a nasadenie pre ten svoj nápad.  V neposlednom rade sa museli popasovať aj s vlastným stresom či strachom z vystúpenia na pódiu. Počas celého dňa museli byť pripravení pohotovo a vecne reagovať na otázky rôznych porotcov.