Aj takáto zaujímavá úloha bola v tohtoročnej najväčšej matematickej súťaži na svete Matematický klokan. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku.

Oficiálnym usporiadateľom je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. V marci 2018 súťažilo spolu 6 115 035 žiakov.

Jej hlavným poslaním je

  • propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
  • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Vo štvrtok 21. marca riešilo 24 zaujímavých úloh 10 žiakov našej školy. Najviac sa tento rok darilo Adamovi Mitterovi z 1. U triedy. Gratulujeme a želáme mu veľa úspechov v štúdiu.

Výsledky si súťažiaci nájdu na adrese: https://forms.talentida.sk/index.php?id=1522