Dňa 7. 5. 2019 sa študenti III. U odbor hotelová akadémia zúčastnili prednášky  o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jeho živote, napríklad aj to, že jeho krstní rodičia boli z Lučenca. Uvedomili si jeho veľký prínos pre vznik Československej republiky, aj rôzne teórie o príčine jeho smrti v dôsledku tragickej havárie lietadla, ktorej 100. výročie sme si v uplynulých dňoch pripomenuli.