V sobotu 27. apríla sa v areáli Školského hospodárstva na Ľadove uskutočnil v poradí už IV. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, na ktorom sa organizačne podieľali okrem našej školy aj Asociácia furmanov Slovenska a mesto Lučenec. Po úvodnom príhovore pani primátorky Alexandry Pivkovej odštartovala hlavná časť programu – furmanské preteky, kde svoju šikovnosť, silu a schopnosti predviedli ťažné kone so svojimi furmanmi z rôznych kútov Slovenska v štyroch disciplínach. V tej poslednej sa rozhodlo o najsilnejšom furmanskom koni v ťahu. Súčasťou programu bol už tradičný remeselnícky jarmok. Počas celého dňa  mali návštevníci možnosť vidieť ukážky prác rôznych remeselníkov, vrátane tých, ktorí sú registrovaní pod značkou Novohrad.

Pre divákov boli pripravené aj ďalšie ukážky a aktivity, ako napríklad vystúpenie folklórnych súborov, predvedenie výcviku psov, strihania oviec, poľnohospodárskych strojov, deti sa mohli tešiť z jazdy na koni a poníkovi. Okrem toho na najmenších čakal aj bohatý animačný program, maľovanie na tvár a ďalšie atrakcie i pohybové aktivity. Prezentovať svoje odbory, výsledky svojich prác a kvalitu ponúkaných služieb prišli aj žiaci učebných a študijných odborov SOŠ HSaD v Lučenci.

Cieľom podujatia bolo opäť priniesť do mesta Lučenec nie len atmosféru furmanských pretekov, ktoré približujú tradičný a často strojmi nenahraditeľný spôsob práce človeka a koňa v lese, ale ponúka i návrat k prírode, zvieratám, ľudovým remeslám, tradičným hodnotám, a posilňuje vzťah k nedostatočne ocenenému farmárstvu a poľnohospodárstvu.

Dúfame, že o rok opäť privítame návštevníkov na V. ročníku tohto zaujímavého podujatia.