V mesiaci marec a apríl absolvovali žiaci odborov kuchár, čašník a cukrár, ročník III. a II. exkurzie v Pivárni – Tančiareň Franz a v hoteli Clavis v Lučenci.

V pivárni sa žiaci oboznámili s jednotlivými prevádzkami, prípravou surovín a varením piva, druhmi piva a jeho skladovaním. Mohli si pozrieť vzorky chmeľu a sladu, ktoré degustovali a rozlíšili rôzne druhy podľa odrôd. Sládka odborne žiakom popísala jednotlivé výrobné fázy. Celý personál bol ochotný odpovedať na zvedavé otázky žiakov.

V hoteli nám predstavili jednotlivé časti – ubytovaciu časť, kongresovú sálu, reštauráciu a aj prevádzku kuchyne, kde nám ochotne vysvetlili všetko podstatné.