Súčasťou Školského vzdelávacieho programu u tretiakov je Kurz na ochranu života a zdravia. Tento rok prebehlo účelové cvičenie od 20. do 22. mája 2019. Napriek nepriazni počasia sa podarilo naplniť náročný program.

V pondelok si tretiaci užili turistickú prechádzku na priehradu Ľadovo a do Koháryho doliny. V prírode sa venovali topografickej príprave a telesnej príprave – vodorovné lano, hod granátom na cieľ.

V utorok bola témou cvičenia požiarna ochrana. Zaujímavá bola prehliadka požiarnej zbrojnice, ale aj chemická a zdravotná príprava v telocvični.

V stredu neodradil tretiakov ani dážď od turistického pochodu na hrad Šomoška.