Je príjemné májové popoludnie a na Hertzovej ulici sa zbierajú skupinky mladých ľudí. Oblečení sú slávnostne, lebo očakávajú slávnostnú chvíľu. Na starej radnici sa totiž prvýkrát v histórii našej školy koná slávnostné vyraďovanie absolventov Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci.  V sieni sa usádzajú rodičia, starí rodičia a iní príbuzní. Tá chvíľa prichádza. Na pódium vystupujú čerství absolventi školy, s úsmevom na tvári a s pohodou na duši. „Prvý krok do života nám vyšiel. Sme síce stále mláďatá, ale sme na ceste dospelých.“

Po slávnostnom príhovore študentov predstúpil pán riaditeľ Mgr. Juraj Vitek so želaním ďalších životných a vzdelanostných úspechov. A v sprievode hudby absolventi preberajú maturitné vysvedčenia, ocenenia a pochvaly. V sále rozkvitá príjemná atmosféra a nádherné kytice vďaky tým, ktorí stáli za úspechom absolventov, ktorí ich učili, podporovali, vychovávali a usmerňovali, v škole, či doma.

Nech týmto Vaše ambície nevyhasnú, milí absolventi. Kráčajte ďalej a nezabudnite, že každý z Vás si svoju cestu dláždi sám. Gratulujeme.