V termíne 28. 5. – 31. 5. 2019 prebiehal na odbore hotelová akadémia barmanský kurz II. stupňa – „Vyššia škola barmana“. Kurzu sa zúčastnilo 9 žiakov z 3. U a 4. U triedy. Podmienkou účasti na kurze bolo úspešné absolvovanie barmanského kurzu I. stupňa.

Kurz prebiehal v barmanskej učebni v priestoroch hotelovej akadémie. Žiaci si rozšírili teoretické a praktické poznatky v príprave miešaných nápojov zameraných predovšetkým na využitie surovín: rum, vodka, gin. Naučili sa nové techniky pri príprave a dekorácii miešaných nápojov.

Kurz bol ukončený získaním certifikátu z rúk lektora s licenciou SkBA (Slovenská barmanská asociácia) 2. stupňa Jána Majoroša.