Žiaci prvého ročníka študijných odborov čašník servírka a pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa vo štvrtok 13. júna 2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Businesshoteli Lux v Banskej Bystrici.

Veríme, že exkurzia bola  pre žiakov prínosná, nakoľko nevideli len priestory hotela ale predovšetkým sa dozvedeli hodnotné rady a informácie od skúsenej manažérky.