Dňa 14. 6. 2019 sa študenti 2. ročníka študijného odboru kozmetička a vizážistka a čašník, servírka a študenti 3. ročníka študijného odboru marketing zúčastnili v priestoroch Novohradskej knižnice besedy s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD., významným literárnym vedcom, kulturológom, didaktikom, publicistom a novovymenovaným riaditeľom Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, rodákom z Málinca.

Témou besedy bol jazyk, jazyk ako systém znakov, funkcie jazyka, jeho úloha v komunikácii, používanie jazyka. Doc. Lomenčík nám priblížil aj osobitosti nárečí, najmä hornoipeľského nárečia. Pripomenul študentom potrebu priamej komunikácie v súčasnom virtuálnom svete. Upozornil nás na chyby v komunikácii medzi ľuďmi, ale aj na nedostatky v masmediálnej komunikácii. Najaktívnejších študentov odmenil svojimi knihami.