V dňoch od 17. júna – 20. júna prebiehajú záverečné skúšky žiakov učebných odborov našej školy. Po úspešnom zvládnutí skúšok získajú výučný list v príslušnom odbore.
Niektorí majú predstavu o svojom zamestnaní a tí, ktorí chcú ďalej študovať, majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu.