V stredu 20. júna 2019 sa v priestoroch Zlatej uličky v Lučenci konalo veľmi pekné podujatie, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch (Lukáš Kohulák, Sofia Hrnčiarová, Zuzka Obročníková, Veronika Podhorová a Paulínka Kováčová).

Žiaci vlastne vypomáhali ako dobrovoľníci.  Zo spätnej väzby od organizátorov vieme, že boli šikovní a nápomocní, ochotní pomôcť v čomkoľvek.