Stredoškolský internát SOŠ hotelových služieb a dopravy, Ul. M. Rázusa 61, Lučenec

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ /Stredoškolský internát/

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od: 01.9.2019

Úväzok: plný úväzok

Pracovný pomer: na dobu určitú

Počet voľných pracovných miest: 2

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického smeru

Ponúkaný plat – základná zložka mzdy v hrubom: 759,- Eur mesačne

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2019

Kontakt: sekretariat@soslc.sk, 047/4323691

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa pedagogického smeru, prax minimálne 10 rokov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: tímová práca, organizovanie a plánovanie práce, komunikácia /jednanie s ľuďmi/, samostatnosť

Ďalšie požiadavky: práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu

Náplň /druh/ práce:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. Zabezpečovanie fyzickej starostlivosti a voľnočasových aktivít detí.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na adresu sekretariat@soslc.sk do 29.08.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Voľné pracovné miesto: vychovávateľ (na stiahnutie)