OZ Maťkov dvor, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy a Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na Mitrovanie v Novohrade – 1. ročník ovčiarskych tradícií.

Podujatie sa uskutoční 12. októbra 2019 o 9:00 hod. na Školskom majetku SOŠ HSaD Ľadovo.