Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch  v stredu 18. septembra 2019 v rámci odborného výcviku spoznávali kultúrno-historické pamiatky mesta Fiľakovo.