Internát poskytuje 65 miest na ubytovanie pre žiakov školy (chlapci aj dievčatá). Dve dvojposteľové izby tvoria bunku so spoločnými hygienickými zariadeniami.

Kontakt:

Adresa: Školský internát Telefón: 047 43 230 01, 0915 804 808
M. Rázusa 61  
98401 Lučenec Vedúci strediska: PaedDr. Vladimír Siranko

Internátny školský poriadok

Fotogaléria

Stála ponuka na voľný čas

ČO KEDY KDE KTO
Počítače, internet denne 15.00-21.00 401 Mgr. Gúgľavová
Fitnes centrum denne 15.00-20.00 prízemie Fittnes centrum PaedDr. Siranko
Šport. elektr. šípky denne 17.00-20.00 prízemie PaedDr. Siranko
Šach denne podľa záujmu   vých. pracovníci
Stolný tenis denne 17.00-20.00 prízemie vých. pracovníci

Poplatky za školský internát:

  • 20 € – ubytovanie paušálne
  • 3,61 € – stravná jednotka na 1 deň (v tom sú: raňajky + desiata – 0,83 €, obed – 1,63 €, večera – 1,15 €)