Internát poskytuje 77 miest na ubytovanie pre žiakov školy. Dve dvojposteľové izby tvoria bunku so spoločnými hygienickými zariadeniami.

Kontakt:

Adresa: Školský internát Telefón: 047/43 230 01
M. Rázusa 61 Vedúci strediska: Mgr. Igor Kokavec
98401 Lučenec

Internátny školský poriadok

Fotogaléria

Stála ponuka na voľný čas

ČO KEDY KDE KTO
Počítače, internet denne 15.00-21.00 401 Mgr. Gúgľavová
Vrece BOX denne 15.00-20.00 šport. centrum Mgr. Kokavec
Fitnes centrum denne 15.00-20.00 prízemie Fittnes centrum Mgr. Kokavec
Šport. elektr. šípky denne 17.00-20.00 prízemie PaedDr. Siranko
Šach denne podľa záujmu vých. pracovníci
Stolný tenis denne 17.00-20.00 prízemie vých. pracovníci