Zvolenská cesta č. 83 – vedenie školy, Kozmetické štúdio, Stredisko odborného výcviku Jedáleň, odborný výcvik odborov autoopravár, čašník, servírka, cukrár

Martina Rázusa č. 61 – hotelová akadémia, Školský internát

Haličská cesta č. 5 – teoretické vyučovanie odborov mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik – autoelektronika, kaderník

Haličská cesta č. 9/A – teoretické vyučovanie odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo, kynológia,

Železničná č. 22 – reštaurácia HA Inclusiv

Partizánska č. 2 – reštaurácia Hviezda

Železničná č. 22 – Stredisko odborného výcviku Kaderník, holič

Ľadovo 3143 – Stredisko školského hospodárstva