Vnútorný poriadok školy

Zvonenia teoretické vyučovanie:
Hodina
1. 7:30 – 8:15
Prestávka 8:15 – 8:25
2. 8:25 – 9:10
Prestávka 9:10 – 9:20
3. 9:20 – 10:05
Prestávka 10:05 – 10:15
4. 10:15 – 11:00
Prestávka 11:00 – 11:10
5. 11:10 – 11:55
Prestávka 11:55 – 12:25
6. 12:25 – 13:10
Prestávka 13:10 – 13:15
7. 13:15 – 14:00
Prestávka 14:00 – 14:05
8. 14:05 – 14:50

 

Odborný výcvik, odborná prax:
Hodina
1. 7:00 – 9:00
Prestávka 9:00 – 9:10
2. 9:10 – 10:10
Prestávka 10:10 – 10:30
3. 10:30 – 12:30
Prestávka 12:30 – 12:35
4. 12:35 – 14:35