Vnútorný poriadok školy

Zvonenia teoretické vyučovanie:
Hodina Úsek Haličská cesta, Zvolenská cesta, odbor hotelová akadémia
1. 7:30 – 8:15
Prestávka 8:15 – 8:20
2. 8:20 – 9:05
Prestávka 9:05 – 9:15
3. 9:15 – 10:00
Prestávka 10:00 – 10:05
4. 10:05 – 10:50
Prestávka 10:50 – 10:55
5. 10:55 – 11:40
Prestávka 11:40 – 12:00
6. 12:00 – 12:45
Prestávka 12:45 – 12:50
7. 12:50 – 13:35
Prestávka 13:35 – 13:40
8. 13:40 – 14:25

 

Odborný výcvik, odborná prax:
Hodina Úsek Haličská cesta, Zvolenská cesta, odbor hotelová akadémia
1. 7:00 – 9:00
Prestávka 9:00 – 9:10
2. 9:10 – 10:10
Prestávka 10:10 – 10:30
3. 10:30 – 12:30
Prestávka 12:30 – 12:35
4. 12:35 – 14:35