Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 15 odst. 4 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok rozhodlo o oprávnení pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti na získanie úplných kvalifikácii:

Požiadavky na úspešné absolvovanie skúšky
spolu s hodnotiacimi štandardmi

Uchádzač zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu:

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec

spolu s požadovanými prílohami.

Žiadosti o skúšku spolu s prílohami je potrebné zaslať čo najskôr.

Vzor žiadosti si môžete stiahnúť tu: Žiadosť pdfStiahnuť
                                                         Žiadosť docxStiahnuť

Súčasťou žiadosti sú aj prílohy, ktoré treba priložiť a zaslať.

Poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je 280,- EUR.

Poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre našich absolventov rekvalifikačných kurzov je 160,- EUR

Škola v prípade Vášho záujmu poskytuje aj konzultácie k daným témam v rozsahu 8 -16 hodín za poplatok 70,- EUR.

Poplatok uhraďte po vystavení faktúry.