Druhé kolo prijímacieho konania

SOŠ hotelových služieb a dopravy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 pre nasledovné odbory:

študijné odbory:

  • hotelová akadémia
  • kozmetička a vizážistka
  • mechanik elektrotechnik
  • pracovník marketingu
  • čašník, servírka

učebné odbory:

  • kuchár
  • autoopravár (automechanik)

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Zvolenská cesta č. 83:

učebný odbor 2964 H cukrár

učebný odbor 6444 H čašník, servírka

študijný odbor 6444 K čašník, servírka

študijný odbor 6405 K pracovník marketingu

učebný odbor 6445 H kuchár

učebný odbor 6456 H kaderník

Ul. M. Rázusa č. 61:

študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

študijný odbor 6362 M kozmetička a vizážistka

študijný odbor 4210 M 04 farmárstvo

študijný odbor 4210 M 17 chov koní a jazdectvo

študijný odbor 4210 M 18 kynológia


Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje nasledovné kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/ 2021:

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021