Pustý hrad – cestopis očami žiakov
Kultúrno-historické pamiatky Fiľakova
Náučný chodník Tuhár – Bralo
Dištančné vzdelávanie – marketing
V krajine remesiel