Stredisko podáva obedy zamestnancom a žiakom SOŠHSaD a ďalším organizáciám. Slúži tiež ako stredisko odborného výcviku pre žiakov odborov čašník, servírka a kuchár.

Kontakt:

Adresa: Stredisko OV Jedáleň Telefón: 047/433 3563
Zvolenská cesta č. 83 Vedúca strediska: Bc. Eva Ráczová
98401 Lučenec  

Ponukový list