Stredisko odborného výcviku slúži na odbornú prax žiakov odboru aotoopravár a mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku. Stredisko poskytuje služby pre verejnosť.

Kontakt:

Adresa: Stredisko OV Autoservis Telefón:
Zvolenská cesta č. 83 Vedúci strediska:
98401 Lučenec Zástupca vedúceho strediska:

Cenník autoservisných prác