Kód odboru: 63 23 K

Forma štúdia: denné 5-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Absolvent odboru je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Uplatnenie má ako manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom zariadení, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného stravovania, manažér podporných služieb v hotelovom zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

 • Príprava študentov na prácu v gastronomických a hotelových zariadeniach, na štúdium na VŠ a samostatné podnikanie
 • Niekoľkomesačná prax v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Cyprus – okrem praktických a jazykových skúseností aj zaujímavé finančné ohodnotenie)
 • Funkčný školský informačný systém (poznámky sú v elektronickej forme)
 • Háčko – stredisko praktického vyučovania (v pozícii manažérov samostatné riadenie gastronomického zariadenia)
 • Získanie certifikátov a osvedčení:
  • Flair Bar Academy
  • reštauračný systém (BlueGastro)
  • hotelový systém (Horec)
  • vodičský preukaz (najlacnejšia autoškola v meste)
 • Dva cudzie jazyky (vyššia dotácia hodín)
 • Exkurzie do zariadení hotelového typu
 • Čo Vás ešte môže zaujať:
  • voľný prístup na Internet v celom objekte školy
  • posilňovňa
  • možnosť ubytovania a stravovania priamo v budove školy (v papučkách priamo na vyučovanie)
  • k dispozícii najväčšia telocvičňa v meste
  • moderne zariadené kuchyne (výučba odborných predmetov)
  • dostatočné vybavenie počítačovou technikou (6 učební, interaktívne tabule)
  • školský bufet
  • výhodná poloha (najbližšie zo všetkých stredných škôl k autobusovej a vlakovej stanici)

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

 • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
  • baristický kurz – 2. ročník
  • barmanský kurz – 3. ročník
  • someliérsky kurz – 4. ročník
 • absolvovať voliteľný kurz:
  • účtovníctvo v programe ALFA PLUS
  • účtovníctvo v programe OMEGA
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie – nohavice, tričko, čiapka

Podrobné informácie na: www.soshalc.edupage.org

Facebook: Hotelová Lučenec