Kód odboru: 6444 K

Absolvent po ukončení štúdia zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí, vie poskytnúť pomoc pri výbere z jedálneho lístka, odporučiť vína k jednotlivým jedlám, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania za využitia gastronomických programov, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, je schopný samostatne organizovať gastronomickú akciu.

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Prax vo vlastných školských zariadeniach:
• Reštaurácia Hviezda
• Školská jedáleň Fándlyho 25
• Školská jedáleň Zvolenská cesta 83

Certifikované kurzy:
• barmanský Free Style kurz

Súťaže:
• Barmanské:
ST. NICOLAUS Cup
• Akademik Gastro
• Školské súťaže

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
    • baristický kurz – 2. ročník
    • barmanský kurz – 3. ročník
    • someliérsky kurz – 4. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec