Kód odboru: 2964 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na Zvolenskej ceste 83. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania.

Absolventi poznajú jednotlivé suroviny na prípravu cukrárskych výrobkov, ovládajú normy a technologické postupy na prípravu ciest, náplní a poliev. Vedia pracovať s čokoládou, pripravovať pralinky, ozdoby z fúkaného karamelu, z modelovej hmoty a pripravovať torty k rôznym príležitostiam.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Súťaže:

• Celoškolská súťaž o najlepšieho cukrára
• Callebaut cup (celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl) čokoládová pralinka
• Gastro junior skills Slovakia – cukrár roka
• Súťaž o najkrajšiu tortu – Piešťany
• Euroakademik gastro – Rimavská Sobota

Krúžky:
• práca s fúkaným karamelom
• výroba praliniek
• výroba minidezertov

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

 • rozšíriť si vzdelanie v povinných kurzoch:
  • práca s karamelom – 1. ročník
  • výroba praliniek – 2. ročník
  • ručná maľba tort a práca s airbrashom – 3. ročník
 • absolvovať voliteľný kurz:
  • modelovanie
  • základy prípravy jedál
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie – nohavice, tričko, čiapka

Kritériá vo vyučovaní pre udelenie benefitov
Pre udelenie benefitu sa suma vypočíta pri povinných kurzoch zo 100 % sumy a pri nepovinných kurzoch sa vypočíta z 50 % sumy, ktorú má platiť škola.

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec