Kód odboru: 2964 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na Zvolenskej ceste 83. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania.

Absolventi poznajú jednotlivé suroviny na prípravu cukrárskych výrobkov, ovládajú normy a technologické postupy na prípravu ciest, náplní a poliev. Vedia pracovať s čokoládou, pripravovať pralinky, ozdoby z fúkaného karamelu, z modelovej hmoty a pripravovať torty k rôznym príležitostiam.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Súťaže:

• Celoškolská súťaž o najlepšieho cukrára
• Callebaut cup (celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl) čokoládová pralinka
• Gastro junior skills Slovakia – cukrár roka
• Súťaž o najkrajšiu tortu – Piešťany
• Euroakademik gastro – Rimavská Sobota

Krúžky:
• práca s fúkaným karamelom
• výroba praliniek
• výroba minidezertov

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
    • moderné trendy – modelovanie kvetov a postavičiek – 2. ročník
    • moderné trendy – práca s čokoládou, výroba praliniek – 3. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec