Kód odboru: 6444 H

Absolvent po ukončení štúdia zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí, vie poskytnúť pomoc pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti. Vie účtovať na pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje.

Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Prax vo vlastných školských zariadeniach:
• Reštaurácia Hviezda
• Školská jedáleň Fándlyho 25
• Školská jedáleň Zvolenská cesta 83

Certifikované kurzy:
• barmanský Free Style kurz

Súťaže:
• Barmanské:
ST. NICOLAUS Cup
• Akademik Gastro
• Školské súťaže

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
    • baristický kurz – 2. ročník
    • barmanský kurz – 3. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec