Kód odboru: 6445 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na Zvolenskej ceste 83. Po ukončení prípravy – štúdia samostatne zvládne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako kvalifikovaný pracovník v reštauráciách, hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania.

Absolvent zvláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, minútok, šalátov a múčnikov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, hygienu podľa HACCP, vie komunikovať so zákazníkom.

Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Prax vo vlastných školských zariadeniach:
• Reštaurácia Hviezda
• Školská jedáleň Fándlyho 25
• Školská jedáleň Zvolenská cesta 83

Certifikované kurzy:
• barmanský kurz
• príprava diétnych jedál
• príprava šalátov
• príprava jedál regionálnej kuchyne
• kurz carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny)

Súťaže:
• Tatranský kuchár
• Skills Slovakia
• Akademik Gastro
• Školská súťaž v odbore kuchár
• Nowaco cup

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
    • moderné trendy v studenej kuchyni – 2. ročník
    • moderné trendy v kuch. techn. – príprava steakov, morských živočíchov – 3. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec