Benefit

podmienky udelenia
vymeškané hodiny TV dochádzka prax známka zo správania priemer známok
100 % do 50 hod. 95 % 1 do 2,7
50 % od 50 do 100 hod. 90 % 1 do 3
25 % od 100 do 150 hod. 90 % 1 do 3,2