Kurz 3D mihalníc – jún 2019
Záverečné skúšky – 17. 6. – 20. 6. 2019
Knižnica pre mládež – 18. 6. 2019
Naša účasť na XX. Fiľakovských hradných hrách – 15. 6. 2019
Beseda s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD. – 14. 6. 2019
Kozmetičky na FOURFESTe – 13. 6. 2019
Kaderníčky na festivale FOURFEST – 13. 6. 2019
Festival FOURFEST v Rimavskej Sobote – 13. 6. 2019
Exkurzia v Businesshoteli Lux v Banskej Bystrici – 13. 6. 2019
Záchranársky výcvik SaveLife2 – 4. 6. – 9. 6. 2019
MDD Uderiná, Halič – 31. 5. 2019
MDD ZŠ Haličska – 31. 5. 2019
Barmanský kurz II. stupeň – 28. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Stretnutie o zmenách v duálnom vzdelávaní – 30. 5. 2019
Slávnostné vyradenie absolventov – 27. 5. 2019
Kurz na ochranu života a zdravia – 20. 5. – 22. 5. 2019
Ochrana človeka a zdravia – 16. 5. 2019
Ochrana človeka a zdravia – 13. 5. 2019
Autoopravár Junior 2019 – 2. – 3. 5. 2019
Furmansko-remeselnícky deň – 27. 4. 2019
Deň Zeme s OO CR Turistický Novohrad a Podpoľanie – 26. 4. 2019
Deň Zeme – 17. 4. 2019
Exkurzie Tančiareň Franz a Hotel Clavis – marec, apríl 2019
Exkurzia do pekárne v Haliči – 10. 4. 2019
Veľtrh podnikateľských talentov – 9. 4. 2019
Súťaž gastronómie, cestovného ruchu a služieb – 4. 4. 2019
Svet v meste – 22. 3. – 23. 3. 2019
Rómeo a Júlia – 20. 3. 2019
Odhalenie pamätnej tabule J. Palkovičovi – 19. 3. 2019
Autoopravár Junior 2019 – 18. 3. 2019
Gastro Cup 2019 – 15. 3. 2019
Súťaž Vitajte v našom regióne
Exkurzia v hoteli Galicia Nueva Halič – 12. 3. 2019
Baristický kurz – 12. 3. – 14. 3. 2019
Exkurzia k umelému brlohu
Okresné kolo vo volejbale – 19.-20. 2. 2019
Okresné kolo v bedmintone – 12. a 14. 2. 2019
Svadobné dni & Beauté – 18. 1. 2019
Kurz základnej sebaobrany – 7. 2. 2019
Lyžiarsky kurz Dedinky Mlynky (Rázusova ul.) – 4. 2. – 8. 2. 2019
Súťaž cukrárov Danubius GASTRO CUP – 24. 1. – 27. 1. 2019
Výstava Danubius Gastro a veľtrh cestovného ruchu – 24. 1. 2019
Prezentácia odborov medzi deviatakmi – 10. 1. – 28. 1. 2019
Lyžiarsky kurz Dedinky – Mlynky – 14. – 19. 1. 2019
Barmanský kurz – 14. 1. 2019
Hasiči Hasičom 2018 – 18. 1. 2019
Súťaž vo varení kapustnice – 10. 1. 2019
Exkurzia na Masarykov dvor
Vianočný volejbalový turnaj – 19. 12. 2018
Prezentovanie zručností v OC Galéria – 18. 12. 2018

Lucie na agro-technickom úseku

Predvianočný čas na hotelovej akadémii
Vianočné výrobky našej tvorivej dielne – 13. 12. – 14. 12. 2018 

Vianočné tvorivé dielne na IV. Základnej škole – 11. 12. 2018

O zdravej výžive – 7. 12. 2018 

Mikuláš na agro-technických odboroch – 6. 12. 2018 

Prezentácia OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie – 4. 12. 2018

Ukážka prípravy kávy – 4. 12. 2018

Workshop o canisterapii – 30. 11. 2018 

Naše žiačky ako animátorky na Vígľaši 

Workshop Rečová kultúra a komunikácia – 28. 11. 2018 

Návšteva Haličskej pekárne 

Animačný kurz 

Baristický kurz – 13. – 15. 11. 2018 

Návšteva Novohradskej knižnice – 15. 11.2018 

Bibliotéka v Bratislave – 8. 11. 2018 

Jesenica – 8. 11. 2018

Halloweenska párty – 31. 10. 2018 

Pamätný list na benefičnom koncerte Lúče sŕdc – 26. 10. 2018

Kurz ochrany života a zdravia – 26. 10. 2018

Projekt Erasmus – 9. 10. – 18. 10. 2018     

Kúpa kobylky   

Imatrikulácia 2018 – 25. 10. 2018 

Čistenie po sezóne – 17. 10. 2018   

Deň koní – 12. 10. 2018   

Exkurzia Košice – 11. 10. 2018    

Novohradské hry – 5. 10. 2018    

Deň remesiel – 4. 10. 2018 

Prednáška z canisterapie   

Deň cestovného ruchu – 27. 9. 2018     

Exkurzia na Haličskom zámku – 24. 9. 2018