ADRESA ŠKOLY:

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83
984 01 Lučenec
Tel.: sekretariát SOŠ: 047/43 236 91
Fax: sekretariát SOŠ: 047/43 218 66
e-mail: sekretariat@soslc.sk, soslc@soslc.sk
Ľubica Gajdošíková lubicagajdosikova@zoznam.sk tel.: 0915 775 060

 

VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ školy: Mgr. Juraj Vitek
tel. 0917 600 005 
e-mail: juraj.vitek@zoznam.sk

 

Zástupca riaditeľa:

Teoretické vyučovanie
Mgr. Andrea Slížová
adinka.slizova@gmail.com, tel.: 0915 775 060, ul. M. Rázusa 61, Lučenec, tel.: 047/43 317 02,
sekretariát – Marianna Karáseková, tel.: 0915 804 808,
(hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – farmárstvo)
Teoretické vyučovanie
PaedDr. Iveta Hájičková
iveta.hajickova@gmail.com, tel.: 0915 775 065, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 047/432 3691 kl. 118,
sekretariát – Bc. Ingrid Belková, tel.: 047/432 3691,
(kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár, mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, predaj a servis vozidiel, vlasová kozmetika)
Odborný výcvik
Ing. Anton Litva

anton.litva@gmail.com, tel.: 0918 864 852, Zvolenská cesta č. 83, (mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, autoopravár)

Odborný výcvik
Ing. Mgr. Martin Majer

tel.: 0902 325 519, Stredisko školského hospodárstva Ľadovo 3143

(agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo)

Odborný výcvik
Ing. Edita Hlodáková
Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 0915 775 064, 047/432 3691, kl.109,
(kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, vlasová kozmetika, kuchár, cukrár, hotelová akadémia)

 

Riaditeľský úsek:

Sociálny pedagóg: PhDr. Iveta Erlichová tel. 0903277096,
iveta.erlichova@gmail.com

Ekonomický úsek:

Vedúca ekonomického úseku: Ing. Ivana Najpauerová tel.: 0905 969 092
najpauerova@soslc.sk
Samostatný ekonóm: Ing. Jarmila Morháčová tel.: kl. 104,
morhacova.jarmila@soslc.sk
Učtáreň: Erika Galdíková  
  Anastázia Veszelková tel.: 047/43 236 91 kl. 105
Mzdová učtáreň: Ing. Katarína Machavová  
  Jana Olšiaková tel.: 047/43 236 91 kl. 108
Pokladňa: Margaréta Uhorskaiová tel.: 047/43 236 91 kl. 107

Technická kancelária::

Ing. Ľubomír Matuška tel. 0908 929 544
Kamil Kertész tel. 0918 650 081
Adrián Fertál tel. 0918 702 717

Správca siete a IKT: Ing. Patrik Koštialik tel. 0904 838 106

Správca web stránky: Mgr. Mária Vnučková tel. 0904 110 545 mvnuckova@gmail.com

 

Ďalšie adresy:

  • Školský internát, M. Rázusa 61, Lučenec, tel.:047/432 3001
  • Školské hospodárstvo, Ľadovo 3143, Lučenec, tel.:047/432 5054
  • Kozmetické štúdio, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:0917 520 432

                                           Železničná č. 22, Lučenec, tel.: 0905 879 545

  • Stredisko OV kaderník, holič, Železničná 22, Lučenec, tel.:047/432 0377
  • Stredisko OV Háčko, Železničná 22, Lučenec, tel.:047/432 1393
  • Stredisko OV Jedáleň, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:047/433 3563

Zoznam tried a triednych učiteľov 2020/2021

Zoznam pedagogických pracovníkov 2020/2021