ADRESA ŠKOLY:

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83
984 01 Lučenec
Tel.: sekretariát SOŠ: Bc. Ingrid Belková 047/43 236 91
Fax: sekretariát SOŠ: 047/43 218 66
e-mail: sekretariat@soslc.sk, soslc@soslc.sk

 

VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ školy: PaedDr. Milan Šebian
tel. 0905 258 205
e-mail: sebian.milan@gmail.com

 

Riaditeľský úsek:

Vedúci pilotného projektu ZAP: Ing. Jozef Hlavatý tel.: 047/43 236 91, kl.111,
j.hlavaty@zssslc.sk
Sociálny pedagóg: PhDr. Iveta Erlichová tel. 0903277096,
iveta.erlichova@gmail.com
Úsek ďalšieho vzdelávania: PhDr. Martin Šebian, PhD. tel. 0915820425,
sebian.martin@gmail.com

Ekonomický úsek:

Vedúca ekonomického úseku: Ing. Ivana Najpauerová tel.: 0905 969 092
najpauerova@soslc.sk
Samostatný ekonóm: Ing. Jarmila Morháčová tel.: kl. 104,
morhacova.jarmila@soslc.sk
Učtáreň: Erika Galdíková
Anastázia Veszelková tel.: 047/43 236 91 kl. 105
Mzdová učtáreň: Ing. Katarína Machavová
Alžbeta Krnáčová tel.: 047/43 236 91 kl. 108
Pokladňa: Margaréta Uhorskaiová tel.: 047/43 236 91 kl. 107

Technická kancelária::

Ing. Ľubomír Matuška tel. 0908 929 544
Jozef Paška tel. 0918 650 081
Adrián Fertál tel. 0907 657 624

Správca siete a IKT: Ing. Patrik Koštialik tel. 0904 838 106

Správca web stránky: Mgr. Mária Vnučková tel. 0904 110 545 mvnuckova@gmail.com

 

Ďalšie adresy:

 • Teoretické vyučovanie, ul. M. Rázusa 61, Lučenec, tel.: 047/43 317 02, Marianna Karáseková, tel.: 0915 804 808 (hotelová akadémia)
 • Teoretické vyučovanie Mgr. Vitek Juraj, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 047/432 3691 kl. 118, Ľubica Gajdošíková, tel.: 047/432 3691 (čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)
 • Teoretické vyučovanie p. Vajdíková Anna, Haličská cesta 5, Lučenec, tel.: 047/432 3030, Dana Nedbalová, tel.: 047/432 3030 (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, kaderník, vlasová kozmetika, predaj a servis vozidiel)
 • Teoretické vyučovanie PaedDr. Josifovová Monika, Haličská cesta 9/A, Lučenec tel.: 047/432 2107 (agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, kozmetička a vizážistka)
 • Odborný výcvik Ing. Litva Anton, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 0907 851 602 (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, kaderník, vlasová kozmetika)
 • Odborný výcvik Ing. Hlodáková Edita, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.: 047/432 3691, kl.109 (čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)
 • Školský internát, M. Rázusa 61, Lučenec, tel.:047/432 3001
 • Školské hospodárstvo, Ľadovo 3143, Lučenec, tel.:047/432 5054
 • Kozmetické štúdio, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:0917 520 432
 • Stredisko OV kaderník, holič, Železničná 22, Lučenec, tel.:047/432 0377
 • Stredisko OV Hviezda, Partizánska 2, Lučenec, tel.: 047/432 6056
 • Stredisko OV HA Inclusive, Železničná 22, Lučenec, tel.:047/432 1393
 • Stredisko OV Jedáleň, Zvolenská cesta 83, Lučenec, tel.:047/433 3563

Zoznam tried a triednych učiteľov 2017-18

Zoznam pedagogických pracovníkov 2017-18